Crèdits


Aquesta web és una restauració de l'antiga web de Tiurana.org, amb l'objectiu de recuperar-ne el contingut bibliogràfic i posar-lo a disposició del públic com a arxiu històric. La web inclou fotografies de les cases i carrers del poble antic, així com diverses imatges preses durant les obres de construcció de l'embassament de Rialb.

S'ha intentat deixar l'estructura i contingut de la nova web el més fidel possible a l'original, actualitzant i modificant el codi font allà on era necessari. Malauradament part del codi s'ha perdut, per tant la web ja no disposa d'algunes de les seves funcionalitats (e.g., llibre de visites).

Tots els crèdits d'autoria i agraïments resten envers els respectius autors de l'antiga web.


Nota: s'estan tornant a digitalitzar les fotografies originals de les cases i carrers, per tal de tenir disponibles versions en alta qualitat. Aquestes imatges en alta qualitat estaran disponibles clicant directament a sobre de la fotografia de cada casa. Si al clicar no se us carrega la versió a alta qualitat, vol dir que la image no ha estat processada encara. Paciència! Torneu-ho a provar al cap d'uns dies.