Cal Costa
Fotografia © Anselmo de la Torre
Cal Costa