Cal Muntó
Fotografia © Anselmo de la Torre
Cal Muntó