Ca la Bepeta
Fotografia © Anselmo de la Torre
Ca la Bepeta