Carrer de l'Església
Fotografia © Anselmo de la Torre
Carrer de l'Església