Cal Magí i Cal Coma
Fotografia © Anselmo de la Torre
Cal Magí i Cal Coma