La Casota
Fotografia © Anselmo de la Torre
La Casota