Diposit de l'aigua
Fotografia © Anselmo de la Torre
Diposit de l'aigua