Interior Església; Altar del Sant Crist
Fotografia © Anselmo de la Torre
Interior Església; Altar del Sant Crist