Mare de Deu de Solés
Fotografia © Anselmo de la Torre
Mare de Deu de Solés