Carrer del Mig
Fotografia © Anselmo de la Torre
Carrer del Mig