Carrer Major; Portal de l'Oratori
Fotografia © Anselmo de la Torre
Carrer Major; Portal de l'Oratori