Corral del Bep
Fotografia © Anselmo de la Torre
Corral del Bep