Corral  i era de Cal Ramonet i Cal Minguet
Fotografia © Anselmo de la Torre
Corral i era de Cal Ramonet i Cal Minguet