Cobert de Ca la Trudis
Fotografia © Anselmo de la Torre
Cobert de Ca la Trudis