Era de Cal Marianito i Ca l'Agustí
Fotografia © Anselmo de la Torre
Era de Cal Marianito i Ca l'Agustí