Cobert de Cal Carabassa
Fotografia © Anselmo de la Torre
Cobert de Cal Carabassa