Cobert i Era de Ca la Teta i Ca l'Agna
Fotografia © Anselmo de la Torre
Cobert i Era de Ca la Teta i Ca l'Agna