Cobert de Cal Muntó
Fotografia © Anselmo de la Torre
Cobert de Cal Muntó