Cobert de Ca l'Agna
Fotografia © Anselmo de la Torre
Cobert de Ca l'Agna