Cobert de Cal Cirera
Fotografia © Anselmo de la Torre
Cobert de Cal Cirera