Corral del Miqueló
Fotografia © Anselmo de la Torre
Corral del Miqueló