Cobert de Ca l'Oliva
Fotografia © Anselmo de la Torre
Cobert de Ca l'Oliva