Cal Magí
Fotografia © Anselmo de la Torre
Cal Magí