Cobert del Soldevila
Fotografia © Anselmo de la Torre
Cobert del Soldevila