Cobert del Mir a l'Era del Soldevila
Fotografia © Anselmo de la Torre
Cobert del Mir a l'Era del Soldevila