Cobert de Cal Serra
Fotografia © Anselmo de la Torre
Cobert de Cal Serra