Porxos des del carrer de l'Església
Fotografia © Anselmo de la Torre
Porxos des del carrer de l'Església