Cal Serra Vell
Fotografia © Anselmo de la Torre
Cal Serra Vell