Cal Porta
Fotografia © Anselmo de la Torre
Cal Porta