Cal Mosset
Fotografia © Anselmo de la Torre
Cal Mosset