Escola de les Noies (Cal Flequer)
Fotografia © Anselmo de la Torre
Escola de les Noies (Cal Flequer)