Darreres de Cal Lisso; Cal Flequer i Escoles
Fotografia © Anselmo de la Torre
Darreres de Cal Lisso; Cal Flequer i Escoles