Ca la Mònica nova
Fotografia © Anselmo de la Torre
Ca la Mònica nova