Desmontant el Dolmen
Fotografia © Diari La MaƱana
Desmontant el Dolmen