Cal Granollers - Febrer 1997
Fotografia © Diari La MaƱana
Cal Granollers - Febrer 1997