Carrer del Pou - Maig 1999
Fotografia © Diari La MaƱana
Carrer del Pou - Maig 1999