Carrer del Pou
Fotografia © Diari La MaƱana
Carrer del Pou