Carrer de la flor - Maig 1999
Fotografia © Diari La MaƱana
Carrer de la flor - Maig 1999