Desde Solés - Maig 1999
Fotografia © Diari La Mañana
Desde Solés - Maig 1999