Es noten els efectes de l'abandó - 1997
Fotografia © Diari La Mañana
Es noten els efectes de l'abandó - 1997