Camí del riu cobert Ca la Mònica - Març 1998
Fotografia © Diari La Mañana
Camí del riu cobert Ca la Mònica - Març 1998