Corral Petit de Ca la Mònica
Fotografia © Anselmo de la Torre
Corral Petit de Ca la Mònica