Cobert i Era de Cal Mir i Cal Muntó
Fotografia © Anselmo de la Torre
Cobert i Era de Cal Mir i Cal Muntó