Corral de Ca l'Orteu
Fotografia © Anselmo de la Torre
Corral de Ca l'Orteu