Cap de l' horta i caseta de Cal Marianito
Fotografia © Anselmo de la Torre
Cap de l' horta i caseta de Cal Marianito