Entrada desde Ponts

Entrada desde Basella

Ca la Rosalia carretera

Cal Minguet (Hostal Nou)

Cal Senén

Cal Feliciano

Ca l'Eugènio

Ca l'Eugènio darrera

Ca la Mònica nova

Cal Sisco i Bar Mèxic

Cal Peret Carretera

Cal Peret Carretera vista des del camí

Avinguda Verge de Solés

Avinguda Verge de Solés

La Placeta

Cal Marianito

Cal Mir

Ca l'Orteu

Cal Roca

Cal Soldevila

Cal Reig i Cal Cosme

Carrer Major; Portal de l'Oratori

Cal Trencada i Cal Buigaire

Ca l'Ermengol

Cal Segundino

Cal Peret; Cal Mariano i Cal Caballolet

Cal Granollers

Cal Cirera

Ca l'Oliva

Cal Solé

Cal Magí

Cal Farrer

Cal Coma

Porxos des del portal de l'Oratori

Porxos des del portal de la Creu

Porxos sota Cal Farré

Porxos des del carrer de l'Església

Porxos sota cal Magí

Porxos sota cal Trencada

Cal Cinca

Cal Jan

Cal Pau

Cal Bep

Ca la Teta

Ca l'Agna

Cal Serra Vell

Cal Mingo

Cal Buera

Cal Porta

Cal Masó

Cal Pastisser (Antiga Rectoria)

Cal Metge

Cal Cisteller

Ca la Sileta

Ca l'Ermenté

Cal Seno

Cal Mosset

Ca la Rosalia (Hostal Nou)

Ca l'Andreuet

Cal Reig

Cal Xerant

Plaça de la Creu

Racó de Cal Flequer

Portal de la Creu (Des del carrer Major)

Portal de la Creu (Desde la Plaça)

Cal Carabassa

Cal Contre

Ca l'Evaristo

Cal Rito

Cal Lisso

Cal Flequer

Escola de les Noies (Cal Flequer)

Darreres de Cal Lisso; Cal Flequer i Escoles

Pilanet de Sant Antoni

Cal Valent

Cal Valent

Ca la Rosalia

Baixada de Cal Valent

Plaça de ca la Trudis

Ca la Trudis

Cal Fenàs

Racó de Cal Seno

Carrer del Pou

Carrer del Pou

Cal Solsoneta

Cal Pastisser (Antiga Rectoria)

Cal Gallart

Cal Fuster

Antiga Presó

Racó de cal Mingo

Racó de cal Buera

Racó de cal Porta

Cal Parrelló

Ca la Carme

Església de Sant Pere darrera

Església de Sant Pere davant

El Pou (1984)

El Pou (1984)

Forn del Pa

Cal Costa

El Pou (1994)

El Pou (1994)

Casa la Vila

Cal Contre Vell i Cal Farré del Mingo

Cal Jaumet

Cal Sastre

Cal Miqueló

Cal Colau

Carrer de la Flor

Cal Muntó

Cal Marianito

Cal Marianito

Ca la Bepeta

Cal Mir

Ca l'Orteu

Cal Roca

Cal Soldevila

Cal Baró (Ca la Mònica Vell)

Cal Gironi

Ca l'Agustí

Carrer de l'Església

Cal Ramonet

Ca l'Oliva

Ca l'Oliva

Cal Cirera

Cal Segundino

Cal Solé

Cal Mariano

Cal Peret

Ca l'Ermengol

Cal Caballolet

Cal Farré

Cal Trencada i cal Buigaire

Cal Cinca

Cal Magí i Cal Coma

Cal Pau

Cal Jan

Cal Bep

Cal Carabassa

Cal Colau (Mota)

Cal Sastre (Mota)

Cal Miqueló (Mota)

Cal Jaumet (Escoles dels Nois)

Cal Contre (Vell) (Mota)

La Casota

Camí de Miralpeix

Camí de Miralpeix

Cal Serra (Nou)

Cal Serra (Nou)

Cal Poldo

Cal Fonso

Rentador

Rentador

Rentador

Poble i Pastor

Molí

Molí

Cementiri

Cementiri

Diposit de l'aigua

Caseta de l'aigua

Interior Església desde l'altar

Interior Església des del cor

Interior Església desde l'altar

Interior Església; Altar Major

Interior Església; Altar del Sagrat Cor

Interior Església; Altar del Roser

Interior Església; Altar dels Dolors

Interior Església; Altar del Sant Crist

Interior Església; Altar de Sant Esteve

Interior Església; Altar de Sant Antoni

Interior Església; La Trona

Interior Església; Pila Baptismal

Interior Església; Sant Crist

Mare de Deu de Solés

Solés

Miralpeix; panoràmica

Miralpeix; panoràmica

Carrers de Miralpeix; al fons Capella de Sant Roc

Carrers de Miralpeix

Sant Roc Interior

Sant Roc Exterior

Sant Roc Exterior

Cal Solsona

Cal Gipillo

Carrer del Mig

Entrada de Cal Roma Vell

Cal Sastre de Miralpeix

Cal Castell

Ca l'Espardenyot

Cal Teuler (Vell); Miralpeix

Cal Teuler (Nou); Miralpeix

Coberta de Cal Teuler; Miralpeix

Cal Caietá

Cal Panyofí

Cal Panyofí

Cal Panyofí

Cal Roma (Vell) i Cal Finestres

Cal Roma (Nou)

Miralpeix desde el riu Segre

Corral de Cal Gipillo

Corral de Cal Teuler

Corral de Cal Gipillo

Corral de Cal Segundino

Granja de Cal Gipillo

Granges de Ca la Carme

Granja de Cal Solé

Comella de Cal Cirera

Corral de Cal Marianito

Corral de Cal Marianito

Pallera de Cal Marianito (interior) i Família

Pallera de Cal Marianito (Exterior)

Esgramadora de cànem (amb el Mariano)

Esgramadora de cànem (la Rosita i el Mariano)

Quadra Cal Marianito (Interior)

Morera de Cal Pere

Corral de Ca la Trudis

Corral i Cobert de Cal Jan

Corral de Cal Magí

Corral de Cal Magí

Cal Peret de la Carretera (darrera)

Corral de Cal Peret de la Carretera

Corral de Bestiar del Manel de Cal Sisco

Darrera de Cal Sisco i Corral

Corral de Cal Costa

Corral del Bep

Corral del Bep

Corral i era de Cal Ramonet i Cal Minguet

Corral de Cal Caballolet

Corral de Cal Caballolet

Pallera de Ca la Mònica

Corral de Cal Pere

Cobert i era de Cal Seno

Baixada de l'era del Seno

Corral de Cal Valent

Corral de Cal Valent

Corral del Masó

Gabià de Blat de moro i Corral de Ca la Teta

Corral Vell de Cal Gironi

Corral de Ca l'Oliva

Corral Vell de Ca l'Oliva ( davant de Cal Flequer )

Corral de Ca l'Evaristo

Corral de Cal Gallart

Corral de Cal Carabassa

Corral de Cal Solsoneta

Corral de Cal Solsoneta

Corral de Ca la Mònica

Entrada al Clos del Seno

Corral de Cal Seno

Davallada de l'era del Seno

Corral del Pere

Corral Petit de Ca la Mònica

Corral de cal Ramonet

Corral Vell de Cal Vilalta

Forat del Torrent o Pont de la Carretera

Antics Refugis

Corral Nou de Cal Vilalta

Corral Nou de Cal Vilalta

Era; Coberts i Corral de Cal Vilalta

Granja de Ca la Mònica

Era i Corral de Ca la Mònica

Corral del Seno i Darreres de la baixada del Valent

Cobert de Ca la Trudis

Corral del Pau

Corral de Ca l'Andreuet

Corral de Cal Xerant

Corral de Cal Reig

Davant de Cal Valent

Corral de Cal Contre

Corral de Cal Fuster

Corral de Ca la Carme

Corral de Cal Roca

Era i Coberts de Cal Reig

Era i Coberts de Cal Roca i Cal Jaumet

Corral de Cal Jaumet

Corral de Cal Jaumet

Transformador de la llum

Era de Cal Marianito i Ca l'Agustí

Corral de Cal Mariano

Era de Cal Carabassa

Cobert de Cal Carabassa

Cobert de Cal Carabassa

Cobert i Era de Ca la Teta i Ca l'Agna

Cobert de Cal Buera (ara Cal Feliciano)

Era i Corrals de Cal Senén

Corral de Cal Feliciano

Corral de Cal Minguet

Corral de Cal Mingo

Coberts i era de Cal Cirera

Corral de Ca la Rosalia de la Carretera

Cobert de Cal Muntó

Cobert i Era de Cal Mir i Cal Muntó

Cobert de Ca l'Agna

Cobert de Ca l'Agna

Corral de Ca l'Orteu

Corral de Cal Miqueló

Cobert de Cal Cirera

Granja i Era de Ca l'Oliva

Corral de La Mota

Corral de La Mota

Corral del Miqueló

Corral del Cirera

Granja de Cal Roca

Corral del Senén

Corral de Ca l'Orteu

Corral de Cal Solé

Clos de Ca l'Oliva

Cobert de Ca l'Oliva

Corral de Cal Farré

Horts de Cal Solsoneta i Cal Carabassa

Camí Clos

Corral de Cal Soldevila

Corral de Ca la Teta

Corral de Cal Segundino

Era de Cal Porta

Corral de Cal Porta

Corral de Cal Mir

Granja de Ca l'Oliva (camí clos)

Era i Cobert del Sodevila

Cobert del Soldevila

Cobert del Mir a l'Era del Soldevila

Cobert de Cal Serra

Corral del Fonso

Corral del Cal Peret a la Era de l'Ermengol

Granja de Cal Fonso

Cobert i era del Mir; Coberts i Granja de Cal Fonso

Corral de Cal Sastre

Corral de Cal Mingo

Corral de Cal Solsoneta

Era i Corral de Cal Cinca

Corral de Cal Cinca

Cal Marianito i Família

Cap de l' horta i caseta de Cal Marianito

Tiurana desde el riu Segre

Tiurana desde Solés

Tiurana desde la Pedra

Tiurana desde Sant Ermengol

Tiurana des del costat de Ponts

Tiurana desde Vilaplana

Tiurana