Fossat de la carretera; começa l'aïllament de Tiurana - 1997

Desmontant un dels corrals - Febrer 1995

Es noten els efectes de l'abandó - 1997

Trasllat del dolmen de Sols de Riu

Camí del riu cobert Ca la Mònica - Març 1998

Sense veïns

Aprofitant les terres per la construcció

Arriba l'aigua - Maig 1999

Advertències

Dolmen de Sols de Riu

Aspecte de l'horta de Tiurana - Febrer 1996

Emplaçament original del Dolmen

Desmontant el Dolmen

Avinguda de Solés - Maig 1999

Dolmen

Dolmen

Cal Granollers - Febrer 1997

Carrer del Pou - Maig 1999

Carrer del pou - Maig 1999

Carrer del Pou

Carrer de la flor - Maig 1999

Cal Solsoneta - Maig 1999

Plaça de Ca la Trudis

Actual emplaçament del Dolmen

Cal Granollers 1997

Desde Solés - Maig 1999

Desde Solés - Maig 1999

Des del Dipòsit de l'aigua - Maig 1999

Baixant de Solés

Panoràmica de Tiurana - Maig 1999

Panoràmica de Miralpeix i Tiurana - Maig 1999

Vista de la vall - Maig 1999