Fossat de la carretera; começa l'aïllament de Tiurana - 1997
Fossat de la carretera; começa l'aïllament de Tiurana - 1997
Desmontant un dels corrals - Febrer 1995
Desmontant un dels corrals - Febrer 1995
Es noten els efectes de l'abandó - 1997
Es noten els efectes de l'abandó - 1997
Trasllat del dolmen de Sols de Riu
Trasllat del dolmen de Sols de Riu
Camí del riu cobert Ca la Mònica - Març 1998
Camí del riu cobert Ca la Mònica - Març 1998
Sense veïns
Sense veïns
Aprofitant les terres per la construcció
Aprofitant les terres per la construcció
Arriba l'aigua - Maig 1999
Arriba l'aigua - Maig 1999
Advertències
Advertències
Dolmen de Sols de Riu
Dolmen de Sols de Riu
Aspecte de l'horta de Tiurana - Febrer 1996
Aspecte de l'horta de Tiurana - Febrer 1996
Emplaçament original del Dolmen
Emplaçament original del Dolmen
Desmontant el Dolmen
Desmontant el Dolmen
Avinguda de Solés - Maig 1999
Avinguda de Solés - Maig 1999
Dolmen
Dolmen
Dolmen
Dolmen
Cal Granollers - Febrer 1997
Cal Granollers - Febrer 1997
Carrer del Pou - Maig 1999
Carrer del Pou - Maig 1999
Carrer del pou - Maig 1999
Carrer del pou - Maig 1999
Carrer del Pou
Carrer del Pou
Carrer de la flor - Maig 1999
Carrer de la flor - Maig 1999
Cal Solsoneta - Maig 1999
Cal Solsoneta - Maig 1999
Plaça de Ca la Trudis
Plaça de Ca la Trudis
Actual emplaçament del Dolmen
Actual emplaçament del Dolmen
Cal Granollers 1997
Cal Granollers 1997
Desde Solés - Maig 1999
Desde Solés - Maig 1999
Desde Solés - Maig 1999
Desde Solés - Maig 1999
Des del Dipòsit de l'aigua - Maig 1999
Des del Dipòsit de l'aigua - Maig 1999
Baixant de Solés
Baixant de Solés
Panoràmica de Tiurana - Maig 1999
Panoràmica de Tiurana - Maig 1999
Panoràmica de Miralpeix i Tiurana - Maig 1999
Panoràmica de Miralpeix i Tiurana - Maig 1999
Vista de la vall - Maig 1999
Vista de la vall - Maig 1999